Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

GEOGRAFIA CESARSTWA NAN DI

Cesarstwo Nan Di w obecnych granicach ma około 1.282.500 km2 oraz liczy około 50 milionów wirtualnych mieszkańców.

Większość powierzchni Nan Di zajmują góry i wyżyny. Natomiast niziny znajdują się na wybrzeżach i na pustynnych terenach w północnej części kraju.

Na terenie Nan Di znajdują się dwa, duże pasma górskie – na zachodzie góry nazwane Wrota Nieba, a nie wschodzie Wężowe Góry. Wrota Nieba to najwyższe pasmo górskie Nordaty, z najwyższym szczytem kontynentu, który wznosi się 6895 m na poziom morza. Jeszcze dwa szczyty przekraczają 6000 metrów, a osiem kolejnych przekracza 5000 metrów. Pod względem geograficznym przypominają realowe Himalaje „w miniaturze”. Niższa część tego pasma górskiego (z najwyższym szczytem o wysokości 4796 m n.p.m.) obecnie znajduje się poza granicami Nan Di (Nowa Orda).

Wrota Nieba

Rozciągające się na wschodzie pasmo Wężowych Gór jest znacznie niższe… tylko siedem szczytów znajduje się ponad 3000 metrów nad poziomem morza – przy czym jeden znajduje się już poza granicami Nan Di.

Najdłuższą rzeką Nan Di jest Żółta Rzeka, która bierze swoje początki w Wężowych Górach (choć ma również dopływy z Wrót Nieba) i ma długość ponad 800 km. W miejscu oddalonym około 100 km od źródeł Żółtej Rzeki znajduje się zespół jezior nad którym leży stolica Cesarstwa – Wieczne Miasto.

Żółta Rzeka

Po północnej stronie pasm górskich są terenu stepowe i pustynne rozciągające się aż do granic Nowej Ordy – kraju na północ od Nan Di, który jest w „klimacie mongolskim”.

Tak wyglądają tereny Nan Di po północnej stronie gór.

Większość miast Nan Di zlokalizowanych jest wzdłuż wybrzeży, w pasie około 100-150 km od brzegów oceanu, jednak największe metropolie Protektoratu znajdują się nad Żółtą Rzeką. Jednak wybrzeża Nan Di są bardzo zurbanizowane, mieszka tam większość ludności kraju i zlokalizowany jest tam w dużym procencie nandyjski przemysł.

Większość dużych miast Nan DI znajduje się bezpośrednio przy brzegach oceanu.

Pomiędzy wybrzeżem, a górami znajdują się duże połacie terenów zalesionych, szczególnie na wyżynach. Tereny w odległości ponad 150 km od wybrzeża w dużym stopniu są dość dziewicze, poza kilkoma rejonami gdzie znajdują się kopalnie i zakłady przemysłowe zlokalizowane wzdłuż rzek.

Formacje skalne i tereny leśne około 200 km od wybrzeża.

Na terytorium Nad Di znajdują się bogate pokłady złóż naturalnych: ropy naftowej (występuje również pod dnem oceanu (na wschodzie kraju), węgla kamiennego, rud żelaza oraz uranu i metali szlachetnych.

Wydobycie ropy naftowej w pustynnych okolicach Xiwan.