Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ronon Dex

Dowódca Cesarskiej Armii Nan Di i główny doradca Niebiańskiego Cesarza

Ronon Dex

Ronon Dex działa w Mikroświecie od stycznia 2014 i do marca 2022 był związany głównie z Republika Bialeńską, choć w pewnym stopniu udzielał się również w NUPIA czy La Palma i kilka lat później też w Leocji i Edelweiss. W okresie od sierpnia 2021 do czerwca 2023 był Generałem-Gubernatorem Nan Di (terytorium zależnego Brodrii), a po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości 27 czerwca 2023 został Dowódcą Cesarskiej Armii Nan Di.

Herb szlachecki Ronona Dex (zmiana herbu z dotychczasowego (bialeńskiego) nastąpiła 30.12.2023. Ten aktualny (zatwierdzony przez Niebiańskiego Cesarza) nawiązuje do kolorystyki i symboliki Oceanii Leockiej – ziem stanowiących własność Ronona Dex, a nadanych przez Namiestników Palatynatu Leocji.

Działalność w Edelweiss

W październiku 2022 Ronon Dex został obywatelem Edelwiess, choć pierwsze kontakty z tym krajem nawiązał już parę miesięcy wcześniej. Prowadzi tam kilka przedsiębiorstw zbrojeniowych i lotniczych oraz współuczestniczy w budowie Sił Zbrojnych Edelweiss, pełniąc obecnie funkcję Szefa Uzbrojenia i Logistyki. Zrezygnował z obywatelstwa i działania w tym kraju w związku z konfliktem o terytorium pomiędzy Edelweiss i RON.

Działalność w Palatynacie Leocji

Kontakty w Palatynatem Leocji Ronon Dex nawiązał jeszcze w okresie działania w Republice Bialeńskiej – doprowadził m.in. do stworzenia Bialeńskiej Bazy Wojskowej w tym kraju oraz pomagał w tworzeniu Gwardii Palatynatu Leocji. Z czasem uzyskał obywatelstwo i działał w morskim systemie gospodarczym Leocji najpierw jako armator Bialeńskiej Żeglugi Morskiej, a następnie (po wyemigrowaniu z Bialenii) już jako leocki przedsiębiorca prowadzący Przedsiębiorstwo Żeglugowe „DEXMOR”.

Oceania Leocka

Po emigracji z Republiki Bialeńskiej – utworzył pod egidą Palatynatu Leocji terytorium zależne o nazwie Oceania Leocka, umieszczone na niewielkim archipelagu wysepek. Narracyjnie jest to miejsce emigracji wirtualnej ludności z bialeńskiego lenna Ronona Dex o nazwie Razorno, które przez pewien czas było też elementem Departametu Lisewskiego.

Okres bialeński – 2014-2022

Ronon Dex był Marszałkiem Wielkim (od marca 2022 w stanie spoczynku) i twórca oraz Dowódcą Bialeńskich Sił Zbrojnych. W Republice Bialeńskiej był okresowo również Ministra Infrastruktury oraz Przewodniczący Rady Republiki. Przez jedną kadencję był też Prezydentem Republiki Bialeńskiej (10 październik 2019 – 16 kwietnia 2020) oraz Wiceprezydentem (w kilku kadencjach prezydentów). W administracji lokalnej był Prefektem Departmentu Lisewskiego i pełnił przez jakiś czas obowiązki Przewodniczącego Ludowego Komitetu Dżamahirji Bialeńskiej. Był tez najwiekszym przedsiębiorcą Republiki Bialeńskiej, prowadząc kilka firm, z których niektóre działają do dzisiaj w różnych miejscach mikroświata. W marcu 2022 roku zrzekł się obywatelstwa bialeńskiego i wyemigrował z kraju.

Gala odznaczeniowa Ronona Dex
z okresu działalności
w Republice Bialeńskiej.
Bialeński herb szlachecki
Ronona Dex