Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd Prezydenta Konfederacji Stanów Arcadii jest najwyższym stanowiskiem w strukturze władzy wykonawczej państwa. Prezydent USA pełni funkcję głowy państwa, szefa rządu oraz naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Jest wybierany na czteromiesięczną kadencję w wyborach powszechnych. Obowiązki prezydenta obejmują egzekwowanie prawa federalnego, zarządzanie administracją rządową, reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej oraz kierowanie polityką zagraniczną i obronną.

Siedzibą prezydenta jest New Neocity, D.C. Prezydent współpracuje z Gabinetem, złożonym z szefów poszczególnych departamentów rządowych, oraz licznymi doradcami i agencjami federalnymi. Prezydent jest także kluczową postacią w kształtowaniu polityki gospodarczej i społecznej. Urząd prezydenta symbolizuje jedność narodową i jest centralnym elementem ustroju Konfederacji.