Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Piotr Pawłow

Pułkownik Sił Zbrojnych

Piotr Pawłow

Pułkownik Piotr Pawłow – były Dowódca Pułku Reprezentacyjnego Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, v-urodzony w 2013 – w Królestwie Hasselandu, a od 2014 mieszkaniec Republiki Bialeńskiej. Był Ambasadorem Republiki Bialeńskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Miecznikiem Portu Arthurberg (drugi urząd w Rzeszy Bialeńskiej – zastępca Lwa Wolnogradu). W grudniu 2021 roku zrzekł się obywatelstwa bialeńskiego.

Godło Miecznika

Ma bogatą historię mikronacyjną: Car-senior Brodrii, Pierwszy i ostatni Król Batawii, Kniaź Rusi Batawskiej(Brodria), Baron Empoli (Rotria) oraz Marszałek Brodrii i Batawii.

Gala odznaczeniowa

Kniaź i do listopada 2022 roku właściciel lenna: Vistokia.