Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historia terytorium Nan Di

Pierwsze wzmianki na temat istnienia tych ziem, które udało się nam znaleźć pochodzą z ostatniego dnia roku 2010 i map Pel Nandera – sygnowanych przez MIB (Mikronacyjny Instytut Badawczy). Na tych mapach widać ukształtowaną w zasadzie prawie identycznie jak dzisiaj wschodnią część kontynentu Nordaty. Opisany jest na części tych ziem twór państwowy nazwany Astania, jednak zaznaczony w taki sposób jakby już państwo nie istniało lub było „do wyjaśnienia” czyli była wątpliwość czy jeszcze działa.

Wycinek mapy Pel Nandera z 31.12.2010 dotyczący kontynentu Nordata.

Na kolejnej mapie Pel Nandera widać, że ten teren przechodził z rąk do rąk:

Ważna i w zasadzie mającą wpływ na późniejszy kształt i w efekcie powstanie po latach Cesarstwa Nan Di miało utworzenie przez Władimira Grutina państwa o nazwie Federacja Brodryjska – co nastąpiło 14 lutego 2014. Federacja Brodryjska zajęła część ziem dawnej Astanii czyli ziemie obecne będące w granicach Nan Di.

Mapa KIK dotycząca Nordaty z października 2014 – już z naniesioną Federacją Brodryjską. Należy jednak zwrócić uwagę, że wymiarowanie KIK było całkowicie błędne i niezgodne z ustaleniami wcześniejszymi oraz tymi uznawanymi przez państwa na danych kontynentach.

Co prawda przez chwilę na ziemiach obecnego Nan Di powstał twór państwowy nazwany Federacja Astańska, jednak to była tylko jakaś chwilowa secesja Brodrii i trwała raptem 3 tygodnie (18.04-7.05.2014), po czym powróciła do Federacji Brodryjskiej jako republika.

Dalsze losy Brodrii, a więc również ziem obecnego Nan Di były zmienne…

Pierwotnie Federacja Brodryjska współpracowała mocno z Republiką Bialeńską, pozyskując m.in. sprzęt wojskowy z fabryk Ronon Dex. Po jakimś czasie Grutin zerwał te kontakty, ale długo się nie utrzymał i władzę w kraju utracił. Przez pewien czas rządy w Brodrii sprawował nawet zasłużony bialeński polityk Andrzej Swarzewski (faktyczny założyciel Bialenii). Kolejne lata to były wzloty i upadki Brodrii jako państwa.

Były okresy gdy już jako Carstwo Brodryjskie zajmowano większość kontynentu Nordaty, a były momenty gdy wygnany car brodryjski schronił się w Republice Bialeńskiej, gdzie wydzielono mu niewielką enklawę na Anatolii. Brodria upadała, a następnie ją odbudowywano… nie jednokrotnie.

Wycinek mapy Pel Nandera z 31.12.2017 gdzie Brodria (kolor pomarańczowy) zajmuje większość kontynentu Nordaty.

W zasadzie okres Carstwa Brodryjskiego to czasy kiedy całość obecnego Nan Di jest już we władaniu Brodrii. Rejon dawnej Astanii ten nazwano Czuwacją. Załączona poniżej mapa (wycinek większej całości, która zaginęła w „mroku dziejów”) Carstwa Brodryjskiego pokazuje już cały teren Nan Di w granicach brodryjskich.

Działo się to za panowania Cara Iwana Pietrowa, a na mapie można zauważyć dwa miasta (Port Dostojewsk i Południowa Twierdza), które przetrwały do dzisiaj. Potem Brodria po raz kolejny upadła… no i znowu po pewnym czasie podjęto dzieło jej odbudowy. Po raz kolejny inicjatorem był Grutin (pod kolejnym już nazwiskiem, których spamiętać nie sposób), ale do faktycznej odbudowy Brodrii przyczynił się Andrzej Swarzewski (obecnie Andrzej Płatonowicz Ordyński) oraz Piotr Romanow (wtedy jeszcze jako Piotr Pawłow). Ten ostatni został przez pewien czas Carem Brodrii – co miało ogromny wpływ na powstanie Nan Di.

Pierwotnie odrodzoną Brodrię w 2019 planowano jak na mapce poniżej:

Jak widać w stosunku do poprzedniego Carstwa Brodryjskiego nastapiły pewne zmiany na zachodzie, bo w czasie gdy Brodria była (po raz kolejny) OBPP kawałek terenu zajęło inne państwo, a odradzająca się Brodria nie zamierzała toczyć o to wojny.

Natomiast tzw. Ziemie Południowe pierwotnie nie zostały zaplanowane jako element Brodrii. W dużej mierze chodziło o to by po raz kolejny odradzające się państwo nie było oskarżane o nadmierny ekspansjonizm… wszak pamiętano ambicje Iwana Pietrowa i niesławnej Aleksandry Dostojewskiej panowania nad większością Nordaty.

Generalnie te tereny za czasów dawnych państwowości brodryjskich były praktycznie niezagospodarowane – no może poza dwoma miastami na wybrzeżu: Portem Dostojewsk i Południową Twierdzą. Sporną była kwestia czy powinny być włączone do granic „nowej” Brodrii czy może pozostać obszarem bez przynależności państwowej (OBPP). Włączenie ich bezpośrednio do Brodrii budziło wątpliwości zarówno wewnątrz odradzającego się kraju, jak i wśród sąsiadów, ale znowu pozostawienie ich jako OBPP groziło ich zajęciem przez kogoś, kto nie byłby Brodrii przyjazny.

Kompromisowe rozwiązanie zostało podpowiedziane przez Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego – zaproponował on utworzenie „marionetkowego państwa”, nieznajdującego się w ścisłych granicach Brodrii, ale będące zależnym od Brodrii i pod jej jurysdykcją. Pomysł został podchwycony przez Ronona Dex oraz Marko Ramiusa, którzy opracowali założenia dla tego terytorium i przedstawili je Carowi Brodii, którym był wtedy Piotr Pawłow (obecnie używający nazwiska Romanow). W efekcie powołano Protektorat Nan Di, który nawiązywał klimatem do realowych Chin i był terytorium zależnym Brodrii.

W sumie było nawet dość spójne – bo o ile Brodria zawsze brała wzorce rosyjskie, to na jej południu utworzono region o nazwie Nowa Orda, który kulturowo czerpał nieco z realowej Mongolii, a więc „klimaty chińskie” dalej na południu nawet do tego wszystkiego dobrze pasowały. Warto zauważyć, że lata wcześniej ktoś usiłował do Nordaty w tym miejscu dokleić coś w rodzaju Półwyspu Koreańskiego o nazwie Koruba… ale nie wytrzymało to próby czasu.

Protektorat Nan Di został oficjalnie powołany do życia 9 sierpnia 2021, a następnego dnia nowo mianowany przez ówczesnego Cara Brodrii, Piotra Pawłowa (obecnie Romanowa) – Generał-Gubernator Nan Di Ronon Dex wydał dekret organizacyjny. Jedynym w punktów tegoż dekretu było nadanie twórcy Nan Di czyli Piotrowi Pawłowowi (Romanowowi) honorowego i symbolicznego tytułu Niebiańskiego Cesarza.

Poniżej ten historyczny dla Nan Di dokument w swojej oryginalnej formie:

DEKRET ORGANIZACYJNY

Gubernatora Protektoratu Nan Di

Wieczne Miasto, 10 sierpnia 2021

Jako mianowany przez Cara Brodrii, Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di zarządzam co następuje:

1. Car Brodrii, Piotr Pawłow jako twórca i dobroczyńca Naszej Ojczyzny otrzymuje honorowy tytuł Niebiańskiego Cesarza (Tiāndì).

2. Na stanowisko Wicegubernatora Protektoratu Nan Di powołuję Marko Ramiusa.

3. Stolicą Protektoratu Nan Di zostaje Wieczne Miasto (Yǒnghéng zhī chéng).

4. Flagą Nan Di jest niebieski prostokąt o proporcjach 2:1 z umieszczoną w lewym górnym rogu flagą Brodrii oraz centralnie umieszczoną w pozostałym polu – czerwoną, pięcioramienną gwiazdą w złotej obwódce z wpisanym znakiem Nán oznaczającym południe.

5. Godłem Nan Di jest stylizowany, złoty pierścień z wpisanymi kłosami zboża oraz umieszczonym pod nim kołem zębatym. Wewnątrz pierścienia pole w kolorze niebieskim umieszczona jest złota, chińska Brama Niebiańskiego Spokoju, a pod nią umieszczone są barwy brodryjskie. Ponad dachem bramy umieszczona jest czerwona, pięcioramienna gwiazda, w złotej obwódce oraz wpisanym znakiem Nán.

6. Powołuje się do życia sił zbrojne Protektoratu, które otrzymują nazwę Siły Samoobrony Nan Di (Nán Dì Zì Wèiduì), które dzielą się na:
– Siły Lądowe/Lądowe SIły Samoobrony (Lùjūn)
– Siły Powietrzne/Powietrzne SIły Samoobrony (Kōngjūn)
– Siły Morskie/Morskie SIły Samoobrony (Hǎijūn)

7. Dowódcą Sił Samoobrony Nan Di jest osobiście Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di.

8. Ustala się następujące znaki rozpoznawcze Sił Samoobrony Nan Di:

a/ Znakiem rozpoznawczym, malowanym na pojazdach bojowych jest czerwona, pięcioramienna gwiazda, ze złotą obwódką oraz wpisanym znakiem Nán, również w kolorze złotym.

b/ Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Samoobrony Nan Di jest jest czerwona, pięcioramienna gwiazda, ze złotą obwódką oraz wpisanym znakiem Nán, również w kolorze złotym z umieszczonymi po bokach, symetrycznie elementami będącymi wycinkiem niebieskiego prostokąta w złotych obwódkach.

c/ Bandera, będąca znakiem rozpoznawczym okrętów Sił Samoobrony Nan Di jest odmianą flagi protektoratu, w której nieco mniejsza gwiazda została wpisana w białą kotwicę, a zakończenie bandery ma trójkątne wcięcie materiału.

9. Do czasu opracowania prawodawstwa Protektoratu Nan Di wszelkie sprawy rozpatruje Gubernator lub w razie jego uzgodnionej nieobecności Wicegubernator, a decyzje ogłaszane są w formie dekretów.

10. W przypadku opróżnienia stanowiska Gubernatora, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko przez Cara Brodrii – pełnię władzy w Protektoracie przejmuje Wicegubernator.

11. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di

W owym okresie Nan Di rozwijało się bardzo intensywnie (nawet lepiej niż Brodria) – zbudowano kilkadziesiąt większych i mniejszych miast, rozwijano przemysł i kartografię, opracowano kwestie demograficzne oraz stworzono siłę zbrojną w postaci 200-tysięcznych Sił Samoobrony Nan Di. Jednak z czasem zarówno Brodria, jak i Nan Di zaczęły podupadać.

Na skutek konfliktów z nowym Carem Iwanem Pietrowem, który na pewnym etapie został też Prezydentem stowarzyszonej w Brodrią, Republiki Bialeńskiej odeszli do innych mikronacji zarówno Piotr Romanow, jak i Ronon Dex. Nad Di od tego czasu w zasadzie istniało tylko formalnie… zresztą podobnie jak Brodria, która stoczyła się w odchłań nieaktywności.

Skonfliktowany z wieloma osobami Car Iwan również przestał się interesować Brodrią, zresztą nieaktywność dotknęła również Bialenię, która ogłosiła, że w swoją 10. rocznicę powstania zamierza zakończyć działalność… podobny los miał spotkać Brodrię. W Brodrii jednak wobec całkowitej nieaktywności jakichkolwiek władz centralnych wybuchła wojna domowa. Skutkiem tego Brodria jako państwo w zasadzie się rozpadła, a różni mikronauci (zarówno z dawnej Brodrii, jak i przybyli z zewnątrz) zaczęli walczyć o jej tereny.

Jako pierwsza ogłosiła niepodległość Nowa Orda pod przywództwem swojego wiernego Chana – Andrzeja Ordyńskiego. Jednocześnie zaczęła się też domagać części terenów należących do Nan Di, na których zamieszkiwała ludność wirtualna z Ordą związana. Niektóre tereny Nowa Orda zajęła w wyniku jednostronnych działań zbrojnych pod nieobecność Ronona Dex. Niedługo potem do Nan Di przybył Piotr Romanow chcący zbrojnie wywalczyć dla siebie jakiś teren. Jednak jego przybycie spowodowało też powrót dawnego (i ciągle oficjalnego) Generała-Gubernatora Ronona Dex.

Obaj faktyczni twórcy Nan Di doszli szybko do porozumienia i Ronon Dex zaproponował by Piotr Romanow objął władzę jako Niebiański Cesarz (tym razem nie tyle honorowo, co faktycznie). Efektem wspólnych działań było ogłoszenie przez Cesarstwo Nan Di niepodległości z dniem 27 czerwca 2023. Cesarzem został Piotr Romanow, a Ronon Dex został mianowany Wielkim Marszałkiem Cesarskiej Armii Nan Di (zastąpiła ona dawne Siły Samoobrony).

W związku z trwająca na terenie Brodrii wojną domową deklaracja niepodległości była dokumentem krótkim i zwięzłym (oryginalna treść z forum Brodrii):

Zakon Zasadniczy Cesarstwa Nan Di

Wieczne Miasto, 27 czerwca 2023

My, Niebiański Cesarz, Imperator Brodrii, Pan rzeczy widzialnych i niewidzialnych ustanawiamy co następuje:

1. Oznajmiamy, powołując się na prawo samostanowienia narodów, że od dnia dzisiejszego Nan Di ogłasza niepodległość i wyznacza swój własny kurs w dalszej egzystencji naszego państwa.

2. Na stanowisko Wielkiego Marszałka wyznaczamy zaufanego nam wielkiego woja, Ronona Dexa. Wierząc, że ten wywiąże się ze swych zadań budowy silnej armii, która będzie nas bronić przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

3. Podtrzymujemy Wieczne Miasto jako stolicę Cesarstwa.

4. Powołujemy do życia Wielką Armię Cesarską, która ma bronić naszych ziem, mórz i powietrza, które nas otaczają. Będą to kolejno Siły Lądowe, Powietrzne oraz Wielka Flota Cesarska.

5. Prawo stanowi Cesarz, a wszelkie prawa i obowiązki obywateli będą ukazywały się w nowelizacji Zakonu Zasadniczym Cesarstwa Nan Di.

6. Zakon Zasadniczy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Ogłaszamy Zakon Zasadniczy,
/-/ Jego Cesarska Mość, Piotr I

Przy czym w chwili powrotu Piotra Romanowa i Ronona Dex zawarto porozumienie z Chanem Nowej Ordy Andrzejem Płatonowiczem Ordyńskim, na mocy którego przekazano Nowej Ordzie pewną część ziem dawnego Protektoratu Nan Di uznając prawo narodów Ordy do połączenia się ze sobą w ramach jednego i niepodległego państwa. Część tych ziem Nowa Orda zajęła siłowo już wcześniej, a część otrzymała na skutek działań dyplomatycznych.

O ile Protektorat Nan Di, jako terytorium zależne Brodrii posiadał ustrój nieco podobny do realowych Chin współczesnych – tyle, że zamiast Partii Komunistycznej władzę sprawował Generał-Gubernator, to niepodległe Cesarstwo Nan Di jest typową monarchią absolutną. W związku z tym zmianie uległa również symbolika państwa. Powszechnie wcześniej stosowaną gwiazdę zastąpiło godło w postaci stworzenia będącego w połowie smokiem, a w połowie orłem. Ma to symbolizować rodowód Cesarstwa wywodzący się zarówno z kultury dawnego Nan Di, jak i z kultury brodryjskiej. Flaga z godłem pośrodku jest podzielona na dwa pola – żółte i niebieskie, które nawiązują do dawnej kolorystyki Nan Di, zresztą podobnie jak kolorystyka godła państwowego.

Godło i flaga Cesarstwa Nan Di wg wzoru z chwili ogłoszenia niepodległości: