Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer
Kompania zmechanizowana (kliknij by powiększyć).

Kompania zmechanizowana na BWP wchodzi w skład „komponentu gąsienicowego” Regimentu Zmechanizowanego. Podobnie jak inne elementy tegoż „komponentu” jest stworzona w taki sposób by można ją było łatwo podzielić na dwie części.

Składa się z tego powodu z:

 • plutonu dowodzenia (którego struktura w zakresie dowodzenia, jest również podzielna na dwie grupy dowódcze drużyny dowodzenia)
 • 4 plutonów zmechanizowanych

PLUTON ZMECHANIZOWANY

Pluton zmechanizowany liczy łącznie 40 żołnierzy, ma cztery bojowe wozy piechoty i jest podzielony na następujące elementy:

 • drużyna dowódcy
 • trzy drużyny zmechanizowane

Wszystkie cztery drużyny liczą po 10 żołnierzy, z których trzech stanowi załogę BWP, a siedmiu może zostać spieszonych.

Drużyna dowódcy dzieli się na sekcję dowodzenia (dowódca plutonu i 3 żołnierzy) oraz sekcję lekkiego działa bezodrzutowego (3 żołnierzy).

Skład drużyny dowodzenia:

 • dowódca plutonu (karabinek),
 • radiotelegrafista (karabinek, radio plecakowe),
 • saper (karabinek z podwieszoną strzelbą powtarzalną, sprzęt saperski),
 • sanitariusz (karabinek, apteczka plecakowa),
 • celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego (lekkie działo b.o. 84 mm, karabinek),
 • amunicyjny (karabinek, amunicja do działa b.o.),
 • amunicyjny (karabinek, amunicja do działa b.o.),
 • dowódca BWP (karabinek),
 • działonowy BWP (karabinek),
 • mechanik-kierowca BWP (karabinek)

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

 • dowódca drużyny (karabinek z podwieszoną strzelbą powtarzalną – może wystrzeliwać też pociski sygnałowe),
 • celowniczy karabinu maszynowego (karabin maszynowy 7,62 mm x 51),
 • pomocnik celowniczego karabinu maszynowego (karabinek, dodatkowa amunicja do km),
 • strzelec wyborowy (karabinek),
 • strzelec (karabinek z podwieszanym granatnikiem),
 • strzelec (karabinek z podwieszanym granatnikiem),
 • strzelec (karabinek, lekki granatnik przeciwpancerny),
 • dowódca BWP (karabinek),
 • działonowy BWP (karabinek),
 • mechanik-kierowca BWP (karabinek).

PLUTON DOWODZENIA

Pluton dowodzenia liczy łącznie (wraz z dowódca kompanii) 50 żołnierzy i jest podzielony na następujące elementy:

 • dowództwo kompanii
 • drużyna gospodarcza
 • drużyna techniczna

Dowództwo kompanii liczy 23 żołnierzy i jest podzielona na:

 • drużynę dowódcy kompanii
 • drużynę zastępcy dowódcy kompanii
 • sekcję sztabową.

Drużyna dowódcy kompanii i drużyna jego zastępcy są identyczne – liczą po 10 żołnierzy i mają jeden gąsienicowy bojowy wóz piechoty. W składzie każdej z nich jest dowódca kompanii (lub jego zastępca), radiotelegrafista (obaj są uzbrojeni w karabinki), 3-osobowa załoga BWP oraz 5-osobowa sekcja wsparcia.

Sekcja wsparcia jest przeznaczona do prowadzenia ognia na odległości większe niż mogą to robić żołnierze drużyn strzelców.

Sekcja składa się z:

 • dowódcy sekcji, który jest uzbrojony w karabinek z podwieszonym granatnikiem oraz ma do dyspozycji dalmierz laserowy,
 • strzelca wyborowego z wielkokalibrowym karabinem wyborowym kal. 12,7 mm x 99 (.50 BMG),
 • strzelca wyborowego z wielkokalibrowym karabinem wyborowym kal. 8,6 mm x 70 (.338 LM),
 • celowniczego karabinu maszynowego kal. 8,6 mm x 70 (.338),
 • pomocnika celowniczego karabinu maszynowego, który jest uzbrojony w karabinek oraz przenosi dodatkową amunicję do km-u.

Do dowództwa należy również sekcja sztabowa, która liczy 3 żołnierzy (wszyscy uzbrojeni w karabinki) oraz dysponuje samochodem terenowym (uzbrojony w km kal. 7,62 mm x 51). W składzie sekcji jest pomocnik dowódcy kompanii, specjalista łączności oraz kancelista – ci ostatni w trakcie wykorzystywania samochodu pełnią rolę kierowcy i strzelca.

Drużyna gospodarcza liczy 16 żołnierzy i jest dowodzona przez szefa kompanii. Ma do dyspozycji pięć samochodów ciężarowych 6×6 o ładowności standardowej 5 ton oraz samochód terenowy.

Jeden samochód ciężarowy ma opancerzoną kabinę i ruchome stanowisko wielkokalibrowego karabinu maszynowego kal. 12,7 mm x 99. Jest to samochód podoficera gospodarczego – pięć pozostałych ciężarówki to pojazdy bagażowe, na który przewozi się „dobytek” żołnierzy kompanii. Każdy pluton ma przydzielony jeden samochód do przewozu plecaków żołnierzy oraz dodatkowego wyposażenia plutonu. Szef kompanii dysponuje samochodem terenowym (pojazd jest uzbrojony w karabin maszynowy 12,7 mm) – pojazd ten jest również wykorzystywany do konwojowania transportu kompanii.

Skład drużyny gospodarczej:

 • szef kompanii,
 • dwóch pomocników szefa (jeden jest kierowcą samochodu terenowego),
 • pięciu pomocników podoficera gospodarczego (jeżdżą samochodami bagażowymi),
 • strzelec pojazdu podoficera gospodarczego / pełni też rolę kancelisty,
 • kierowca pojazdu podoficera gospodarczego,
 • pięciu kierowców pojazdów bagażowych.

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy i jest dowodzona przez technika kompanii. Drużyna dysponuje samochodem terenowym (pojazd jest uzbrojony w karabin maszynowy 12,7 mm – pojazd ten jest również wykorzystywany w marszach do konwojowania transportu kompanii), gąsienicowym transporterem opancerzonym (pojazd techniczny) oraz samochodem ciężarowym (6×6, 5-ton ładowności), który ma opancerzoną kabinę i ruchome stanowisko wielkokalibrowego karabinu maszynowego kal. 12,7 mm x 99. Jest on używany jako ruchomy magazyn części i narzędzi.

Skład drużyny technicznej:

 • technik kompanii,
 • trzech mechaników,
 • kierowca transportera opancerzonego,
 • strzelec transportera opancerzonego,
 • pomocnik technika kompanii / magazynier,
 • strzelec samochodu ciężarowego / pomocnik magazyniera,
 • kierowca samochodu ciężarowego.

Transporter opancerzony umożliwia technikowi kompanii i jego podwładnym podejmowanie działania również w bezpośredniej bliskości pola walki, ponieważ często występują uszkodzenia pojazdów bojowych, z którymi np. mechanik-kierowca BWP nie jest sobie w stanie poradzić, ale przy pomocy odpowiednio wyszkolonych mechaników, dysponujących specjalistycznymi narzędziami można awarię lub uszkodzenie naprawić na miejscu i uruchomić pojazd bez konieczności jego ewakuacji za pomocą specjalistycznego pojazdu ewakuacyjnego.