Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

State of Redrock ze stolicą w Hope to śródlądowy stan wchodzący w skład Arcadii. Graniczy bezpośrednio z Dystryktem Centralnym. Jego północno-zachodnia granica jest jednocześnie granicą państwa. Pod względem kulturowym Redrock znany jest z przywiązania do tradycyjnych wartości, takich jak pracowitość, wspólnotowość i więzi rodzinne. Mieszkańcy tego stanu są przyjaźni i gościnni. W dalszym ciągu przywiązani są do tradycji rolniczych, kultywując festiwale rolnicze i targi stanowe, choć coraz mniejsza część mieszkańców zatrudniona jest w tym sektorze.


Choć Redrock wciąż bywa nazywany „spichlerzem Arcadii”, dużą rolę w jego gospodarce odgrywa także przemysł motoryzacyjny, przemysł wytwórczy, produkcja energii oraz rozwój nowoczesnych technologii. Dynamiczny rozwój związany jest z funkcjonującymi w tym regionie uczelniami wyższymi, spośród których najbardziej renomowane to Redrock State University oraz Hope University of Technology.